Shaco

  • Jungle

    Đánh Giá Vị Trí 85.92% 7176 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 53.69% 3 / 46 1
Play Rate 6.17% 10 / 46 0
Ban Rate 3.52% 10 / 46 0
Playerbase Average Games Played 70.42 1 / 46 0
Gold Earned 13049 8 / 46 4
Kills 8.71 9 / 46 0
Deaths 6.49 18 / 46 2
Assists 7.92 30 / 46 5
Damage Dealt 18362 17 / 46 2
Damage Taken 28618 38 / 46 0
Team Jungle CS 42.83 40 / 46 2
Counter Jungle CS 31.27 20 / 46 2
Tổng Thể 6 / 46 1

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

  • Vật Lý
  • Phép
  • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 53.64% _____ 6636 Trận
Tỷ Lệ Thắng 54.34% _____ 46 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 54.15% | 6031 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 54.15% | 6031 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 55.43% | 1952 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 60.58% | 137 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Tốc độ Đánh +4.5% tốc độ đánh
Tỷ Lệ Thắng 54.91% | 916 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
9x Ngọc xanh Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +1.19 sức mạnh phép thuật
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Tốc độ Đánh +4.5% tốc độ đánh
Tỷ Lệ Thắng 59.61% | 520 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 53.6% | 226 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 54.31% | 206 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 54.3% | 5937 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 54.3% | 5937 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 12
Cunning - 18
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 52.4% | 500 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 12
Cunning - 18
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 59.16% | 191 Games
Hiển thị ít nhất trận.

Jungle Khắc Chế Shaco

Jungle Bị Shaco Khắc Chế