Shaco

  • Jungle

    Đánh Giá Vị Trí 75.78% 3963 Phân Tích
  • Top

    Đánh Giá Vị Trí 15.66% 819 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 51.7% 10 / 45 5
Play Rate 3.65% 17 / 45 2
Ban Rate 2.79% 12 / 45 4
Playerbase Average Games Played 92.41 2 / 45 0
Gold Earned 12205 10 / 45 3
Kills 7.1 10 / 45 0
Deaths 5.76 19 / 45 1
Assists 7.74 29 / 45 0
Damage Dealt 15726 22 / 45 1
Damage Taken 27756 36 / 45 1
Team Jungle CS 42.26 43 / 45 0
Counter Jungle CS 28.95 25 / 45 0
Tổng Thể 8 / 45 4

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

  • Vật Lý
  • Phép
  • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 51.56% _____ 3677 Trận
Tỷ Lệ Thắng 70.58% _____ 17 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 52.95% | 3335 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 52.95% | 3335 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 51.17% | 721 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 57.7% | 227 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Tốc độ Đánh +4.5% tốc độ đánh
Tỷ Lệ Thắng 49.66% | 600 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
9x Ngọc xanh Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +1.19 sức mạnh phép thuật
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Tốc độ Đánh +4.5% tốc độ đánh
Tỷ Lệ Thắng 56.92% | 195 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 49.51% | 79 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 54.46% | 53 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 51.66% | 3275 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 58.09% | 241 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 12
Cunning - 18
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 53.79% | 277 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 12
Cunning - 18
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 53.79% | 277 Games
Hiển thị ít nhất trận.

Jungle Khắc Chế Shaco

Jungle Bị Shaco Khắc Chế