Shaco

  • Jungle

    Đánh Giá Vị Trí 81.68% 6887 Phân Tích
  • Top

    Đánh Giá Vị Trí 11.22% 946 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 51.89% 10 / 51 9
Play Rate 6.74% 7 / 51 0
Ban Rate 5.34% 10 / 51 4
Playerbase Average Games Played 57.69 10 / 51 0
Gold Earned 12623 14 / 51 2
Kills 8.03 11 / 51 7
Deaths 6.48 28 / 51 1
Assists 8.24 30 / 51 0
Damage Dealt 17968 18 / 51 11
Damage Taken 28351 40 / 51 0
Team Jungle CS 40.21 47 / 51 1
Counter Jungle CS 29.22 27 / 51 7
Tổng Thể 8 / 51 2

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

  • Vật Lý
  • Phép
  • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 51.98% _____ 6371 Trận
Tỷ Lệ Thắng 48.48% _____ 33 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 52.18% | 5613 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 52.18% | 5613 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 53.17% | 1431 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 59.63% | 218 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Tốc độ Đánh +4.5% tốc độ đánh
Tỷ Lệ Thắng 51.87% | 827 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép theo cấp +0.16 kháng phép mỗi cấp (+3 khi tướng đạt cấp 18)
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Tốc độ Đánh +4.5% tốc độ đánh
Tỷ Lệ Thắng 55.44% | 202 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 53% | 204 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 53% | 204 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 51.97% | 5657 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 51.97% | 5657 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 12
Cunning - 18
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 51.85% | 324 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 12
Cunning - 18
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 55.5% | 209 Games
Hiển thị ít nhất trận.

Jungle Khắc Chế Shaco

Jungle Bị Shaco Khắc Chế