Shaco

  • Jungle

    Đánh Giá Vị Trí 76.11% 4574 Phân Tích
  • Top

    Đánh Giá Vị Trí 15.11% 908 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 52.05% 10 / 45 0
Play Rate 3.87% 17 / 45 0
Ban Rate 2.32% 13 / 45 2
Playerbase Average Games Played 92.41 2 / 45 0
Gold Earned 12042 13 / 45 3
Kills 7.03 11 / 45 0
Deaths 5.73 20 / 45 1
Assists 7.7 30 / 45 0
Damage Dealt 15422 27 / 45 5
Damage Taken 27505 35 / 45 1
Team Jungle CS 42.03 43 / 45 1
Counter Jungle CS 28.32 25 / 45 1
Tổng Thể 13 / 45 5

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

  • Vật Lý
  • Phép
  • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 52.06% _____ 4252 Trận
Tỷ Lệ Thắng 57.14% _____ 28 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 53.42% | 3878 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 53.42% | 3878 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 53.46% | 836 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 58.62% | 261 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Tốc độ Đánh +4.5% tốc độ đánh
Tỷ Lệ Thắng 54.87% | 707 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sát thương Vật lí +2.25 sát thương vật lí
Tỷ Lệ Thắng 55.05% | 267 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 48.71% | 104 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 55.45% | 65 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 52.04% | 3649 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 58.7% | 402 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 12
Cunning - 18
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 50.62% | 318 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 12
Cunning - 18
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 51.58% | 126 Games
Hiển thị ít nhất trận.

Jungle Khắc Chế Shaco

Jungle Bị Shaco Khắc Chế