Shaco

  • Jungle

    Đánh Giá Vị Trí 85.92% 5592 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 53.41% 4 / 43 1
Play Rate 6.76% 8 / 43 2
Ban Rate 4.69% 11 / 43 2
Playerbase Average Games Played 70.42 1 / 43 0
Gold Earned 13009 8 / 43 1
Kills 8.38 6 / 43 2
Deaths 6.19 18 / 43 0
Assists 8.11 25 / 43 3
Damage Dealt 18265 14 / 43 0
Damage Taken 29139 34 / 43 1
Team Jungle CS 43.75 38 / 43 1
Counter Jungle CS 30.97 22 / 43 3
Tổng Thể 4 / 43 2

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

  • Vật Lý
  • Phép
  • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 53.58% _____ 5177 Trận
Tỷ Lệ Thắng 33.33% _____ 18 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 54.41% | 4804 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 54.41% | 4804 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 54.93% | 1682 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 59.23% | 260 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Tốc độ Đánh +4.5% tốc độ đánh
Tỷ Lệ Thắng 55.11% | 802 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
9x Ngọc xanh Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +1.19 sức mạnh phép thuật
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Tốc độ Đánh +4.5% tốc độ đánh
Tỷ Lệ Thắng 55.85% | 367 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 52.71% | 142 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 55.49% | 46 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 53.62% | 4729 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 62.84% | 218 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 12
Cunning - 18
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 51.87% | 399 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 12
Cunning - 18
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 60.74% | 135 Games
Hiển thị ít nhất trận.

Jungle Khắc Chế Shaco

Jungle Bị Shaco Khắc Chế