Shen

  • Top

    Đánh Giá Vị Trí 83.83% 6422 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 49.54% 30 / 56 9
Play Rate 5.95% 9 / 56 0
Ban Rate 0.57% 35 / 56 0
Playerbase Average Games Played NaN 9 / 56 0
Gold Earned 11091 53 / 56 0
Kills 4.13 52 / 56 0
Deaths 4.69 1 / 56 0
Assists 10.31 1 / 56 0
Damage Dealt 14073 56 / 56 0
Damage Taken 26469 32 / 56 0
Minions Killed 158.42 52 / 56 2
Tổng Thể 37 / 56 6

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

  • Vật Lý
  • Phép
  • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 50.03% _____ 6042 Trận
Tỷ Lệ Thắng 66.66% _____ 3 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 49.63% | 6280 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 49.63% | 6280 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 49.91% | 3436 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 55.75% | 339 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Tốc độ Đánh +4.5% tốc độ đánh
Tỷ Lệ Thắng 49.24% | 859 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Tốc độ Đánh +4.5% tốc độ đánh
Tỷ Lệ Thắng 49.24% | 859 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 48.05% | 450 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 51.22% | 336 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 50.29% | 5501 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 50.29% | 5501 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 12
Cunning - 0
Resolve - 18
Tỷ Lệ Thắng 49.12% | 399 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 12
Cunning - 0
Resolve - 18
Tỷ Lệ Thắng 58.77% | 131 Games
Hiển thị ít nhất trận.

Top Khắc Chế Shen

Top Bị Shen Khắc Chế