Shen

  • Top

    Đánh Giá Vị Trí 85.43% 6814 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 48.89% 35 / 56 8
Play Rate 5.86% 9 / 56 10
Ban Rate 0.29% 40 / 56 12
Playerbase Average Games Played 40.02 26 / 56 0
Gold Earned 11811 54 / 56 2
Kills 3.99 56 / 56 0
Deaths 4.94 1 / 56 0
Assists 11.52 1 / 56 0
Damage Dealt 14371 56 / 56 1
Damage Taken 28602 33 / 56 2
Minions Killed 175.62 44 / 56 0
Tổng Thể 38 / 56 9

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

  • Vật Lý
  • Phép
  • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 48.9% _____ 6251 Trận
Tỷ Lệ Thắng 37.5% _____ 8 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 49.08% | 6707 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 49.08% | 6707 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 50.52% | 3442 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 53.71% | 363 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Tốc độ Đánh +4.5% tốc độ đánh
Tỷ Lệ Thắng 48.58% | 883 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép theo cấp +0.16 kháng phép mỗi cấp (+3 khi tướng đạt cấp 18)
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Tốc độ Đánh +4.5% tốc độ đánh
Tỷ Lệ Thắng 50.54% | 184 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 49.02% | 426 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 49.15% | 425 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 49.03% | 5182 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 49.03% | 5182 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 12
Cunning - 0
Resolve - 18
Tỷ Lệ Thắng 53.33% | 420 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 12
Cunning - 0
Resolve - 18
Tỷ Lệ Thắng 54.59% | 196 Games
Hiển thị ít nhất trận.

Top Khắc Chế Shen

Top Bị Shen Khắc Chế