Shen

  • Top

    Đánh Giá Vị Trí 75.05% 2549 Phân Tích
  • Support

    Đánh Giá Vị Trí 12.77% 434 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 45.85% 28 / 28 3
Play Rate 0.42% 26 / 28 0
Ban Rate 0.08% 26 / 28 2
Playerbase Average Games Played 54.77 15 / 28 0
Gold Earned 10037 17 / 28 0
Assists 14.64 11 / 28 3
Deaths 5.76 7 / 28 2
Kills 2.2 17 / 28 1
Heal 3520.66 17 / 28 1
Pink Wards Bought 1.3 28 / 28 0
Wards Placed 18.23 24 / 28 3
Wards Killed 3.01 22 / 28 6
Damage Dealt 7426 25 / 28 0
Tổng Thể 28 / 28 0

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

  • Vật Lý
  • Phép
  • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 47.13% _____ 384 Trận
Tỷ Lệ Thắng 50% _____ 4 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 46.8% | 391 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 46.8% | 391 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 38.52% | 122 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 52.77% | 36 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sát thương Vật lí +2.25 sát thương vật lí
Tỷ Lệ Thắng 34.48% | 29 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Tốc độ Đánh +4.5% tốc độ đánh
Tỷ Lệ Thắng 39.28% | 28 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng undefined% | undefined Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng undefined% | undefined Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 43.68% | 190 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 43.68% | 190 Trận
Hiển thị ít nhất trận.

Support Khắc Chế Shen

Support Bị Shen Khắc Chế

ADC Khắc Chế Shen

ADC Bị Shen Khắc Chế

ADC Kém Hiệu Quả Với Shen

ADC Hiệu Quả Tốt Với Shen