Sion

 • Top

  Đánh Giá Vị Trí 53.03% 2078 Phân Tích
 • Support

  Đánh Giá Vị Trí 21.46% 841 Phân Tích
 • Jungle

  Đánh Giá Vị Trí 12.02% 471 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 53.98% 2 / 28 1
Play Rate 0.82% 25 / 28 2
Ban Rate 0.06% 28 / 28 2
Playerbase Average Games Played 54.26 17 / 28 0
Gold Earned 10492 12 / 28 0
Assists 13.88 18 / 28 0
Deaths 6.46 16 / 28 2
Kills 2.84 12 / 28 1
Heal 16190.97 2 / 28 0
Pink Wards Bought 1.73 14 / 28 4
Wards Placed 18.77 21 / 28 3
Wards Killed 3 23 / 28 3
Damage Dealt 12757 13 / 28 0
Tổng Thể 17 / 28 1

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

 • Vật Lý
 • Phép
 • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 54.65% _____ 752 Trận
Tỷ Lệ Thắng 20% _____ 5 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 53.23% | 680 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 55.03% | 129 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 50% | 112 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 75% | 24 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sát thương Vật lí +2.25 sát thương vật lí
Tỷ Lệ Thắng 52.63% | 114 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép theo cấp +0.16 kháng phép mỗi cấp (+3 khi tướng đạt cấp 18)
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sát thương Vật lí +2.25 sát thương vật lí
Tỷ Lệ Thắng 54.16% | 24 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 52.48% | 42 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 55.37% | 33 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 53.63% | 468 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 54.76% | 126 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 0
Cunning - 12
Resolve - 18
Tỷ Lệ Thắng 54.54% | 88 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 0
Cunning - 12
Resolve - 18
Tỷ Lệ Thắng 65.21% | 23 Games
Hiển thị ít nhất trận.

Support Khắc Chế Sion

Support Bị Sion Khắc Chế

ADC Khắc Chế Sion

ADC Bị Sion Khắc Chế

ADC Kém Hiệu Quả Với Sion

ADC Hiệu Quả Tốt Với Sion