Sion

  • Top

    Đánh Giá Vị Trí 58.63% 1867 Phân Tích
  • Support

    Đánh Giá Vị Trí 18.75% 597 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 49.58% 18 / 28 7
Play Rate 0.5% 28 / 28 0
Ban Rate 0.05% 28 / 28 0
Playerbase Average Games Played 30.05 26 / 28 0
Gold Earned 10040 13 / 28 1
Assists 12.54 18 / 28 0
Deaths 6.3 19 / 28 1
Kills 2.99 11 / 28 1
Heal 15739.39 2 / 28 0
Pink Wards Bought 1.61 27 / 28 5
Wards Placed 17.21 27 / 28 1
Wards Killed 2.66 28 / 28 1
Damage Dealt 12468 14 / 28 0
Tổng Thể 28 / 28 4

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

  • Vật Lý
  • Phép
  • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 49.9% _____ 533 Trận
Tỷ Lệ Thắng 60% _____ 5 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 48.52% | 406 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 51.74% | 172 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 61.53% | 78 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 61.53% | 78 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sát thương Vật lí +2.25 sát thương vật lí
Tỷ Lệ Thắng 50% | 74 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sát thương Vật lí +2.25 sát thương vật lí
Tỷ Lệ Thắng 50% | 74 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng undefined% | undefined Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng undefined% | undefined Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 54.75% | 305 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 54.75% | 305 Trận
Hiển thị ít nhất trận.

Support Khắc Chế Sion

Support Bị Sion Khắc Chế

ADC Khắc Chế Sion

ADC Bị Sion Khắc Chế

ADC Kém Hiệu Quả Với Sion

ADC Hiệu Quả Tốt Với Sion