Sion

  • Top

    Đánh Giá Vị Trí 63.99% 2440 Phân Tích
  • Support

    Đánh Giá Vị Trí 16.05% 612 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 51.63% 11 / 33 7
Play Rate 0.56% 31 / 33 2
Ban Rate 0.09% 33 / 33 0
Playerbase Average Games Played 30.05 28 / 33 0
Gold Earned 10207 13 / 33 0
Assists 12.86 19 / 33 2
Deaths 6.41 23 / 33 2
Kills 3.16 12 / 33 0
Heal 16131.08 2 / 33 0
Pink Wards Bought 1.89 24 / 33 4
Wards Placed 17.98 29 / 33 3
Wards Killed 2.96 31 / 33 3
Damage Dealt 12644 16 / 33 0
Tổng Thể 25 / 33 3

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

  • Vật Lý
  • Phép
  • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 51.9% _____ 524 Trận
Tỷ Lệ Thắng 71.42% _____ 7 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 52.45% | 427 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 52.45% | 427 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 51.56% | 64 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 53.33% | 60 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sát thương Vật lí +2.25 sát thương vật lí
Tỷ Lệ Thắng 48.48% | 66 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Tốc độ Đánh +4.5% tốc độ đánh
Tỷ Lệ Thắng 50% | 24 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng undefined% | undefined Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng undefined% | undefined Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 55.2% | 317 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 55.2% | 317 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 0
Cunning - 12
Resolve - 18
Tỷ Lệ Thắng 57.69% | 26 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 0
Cunning - 12
Resolve - 18
Tỷ Lệ Thắng 57.69% | 26 Games
Hiển thị ít nhất trận.

Support Khắc Chế Sion

Support Bị Sion Khắc Chế

ADC Khắc Chế Sion

ADC Bị Sion Khắc Chế

ADC Kém Hiệu Quả Với Sion

ADC Hiệu Quả Tốt Với Sion