Sion

  • Top

    Đánh Giá Vị Trí 52.05% 1637 Phân Tích
  • Support

    Đánh Giá Vị Trí 23.49% 739 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 56.02% 1 / 27 1
Play Rate 0.89% 26 / 27 1
Ban Rate 0.08% 27 / 27 1
Playerbase Average Games Played 47.35 12 / 27 0
Gold Earned 10600 12 / 27 1
Assists 13.33 17 / 27 1
Deaths 6.67 18 / 27 0
Kills 3.11 10 / 27 0
Heal 16942.54 2 / 27 0
Pink Wards Bought 1.86 18 / 27 7
Wards Placed 19.25 24 / 27 1
Wards Killed 3.11 25 / 27 0
Damage Dealt 13013 12 / 27 2
Tổng Thể 21 / 27 3

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

  • Vật Lý
  • Phép
  • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 55.86% _____ 648 Trận
Tỷ Lệ Thắng 83.33% _____ 6 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 55.88% | 612 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 55.96% | 109 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 60.86% | 115 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 63.33% | 30 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sát thương Vật lí +2.25 sát thương vật lí
Tỷ Lệ Thắng 54.76% | 84 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Giáp +0.91 giáp
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Máu +8 máu
3x Ngọc tím Bậc III: Giáp +4.26 giáp
Tỷ Lệ Thắng 68.18% | 22 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 57.47% | 27 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 57.47% | 27 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 56.45% | 434 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 56.45% | 434 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 0
Cunning - 12
Resolve - 18
Tỷ Lệ Thắng 53.33% | 45 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 0
Cunning - 12
Resolve - 18
Tỷ Lệ Thắng 65.71% | 35 Games
Hiển thị ít nhất trận.

Support Khắc Chế Sion

Support Bị Sion Khắc Chế

ADC Khắc Chế Sion

ADC Bị Sion Khắc Chế

ADC Kém Hiệu Quả Với Sion

ADC Hiệu Quả Tốt Với Sion