Sion

  • Top

    Đánh Giá Vị Trí 54.91% 2942 Phân Tích
  • Support

    Đánh Giá Vị Trí 22.97% 1231 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 50.57% 22 / 56 7
Play Rate 2.53% 30 / 56 2
Ban Rate 0.1% 55 / 56 1
Playerbase Average Games Played 38.4 28 / 56 0
Gold Earned 12661 30 / 56 3
Kills 5.81 38 / 56 8
Deaths 6.64 30 / 56 14
Assists 9.16 8 / 56 2
Damage Dealt 21286 25 / 56 9
Damage Taken 34479 13 / 56 1
Minions Killed 188.38 30 / 56 5
Tổng Thể 31 / 56 0

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

  • Vật Lý
  • Phép
  • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 50.6% _____ 2707 Trận
Tỷ Lệ Thắng 50% _____ 8 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 51.92% | 2496 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 51.92% | 2496 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 48.04% | 410 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 54.2% | 369 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sát thương Vật lí +2.25 sát thương vật lí
Tỷ Lệ Thắng 53.22% | 481 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sát thương Vật lí +2.25 sát thương vật lí
Tỷ Lệ Thắng 53.22% | 481 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 48.16% | 65 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 52.83% | 37 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 51.99% | 1804 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 51.99% | 1804 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 0
Cunning - 12
Resolve - 18
Tỷ Lệ Thắng 48.75% | 80 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 12
Cunning - 0
Resolve - 18
Tỷ Lệ Thắng 73.33% | 30 Games
Hiển thị ít nhất trận.

Top Khắc Chế Sion

Top Bị Sion Khắc Chế