Sion

  • Top

    Đánh Giá Vị Trí 58.63% 1867 Phân Tích
  • Support

    Đánh Giá Vị Trí 18.75% 597 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 46.38% 51 / 58 13
Play Rate 1.58% 40 / 58 8
Ban Rate 0.05% 58 / 58 1
Playerbase Average Games Played 36.38 40 / 58 0
Gold Earned 11625 46 / 58 3
Kills 4.64 49 / 58 1
Deaths 5.76 18 / 58 15
Assists 8.59 8 / 58 0
Damage Dealt 17822 48 / 58 1
Damage Taken 31982 15 / 58 0
Minions Killed 176.46 36 / 58 0
Tổng Thể 52 / 58 6

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

  • Vật Lý
  • Phép
  • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 46.04% _____ 1644 Trận
Tỷ Lệ Thắng 33.33% _____ 6 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 46.97% | 1671 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 46.97% | 1671 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 50% | 234 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 50% | 234 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sát thương Vật lí +2.25 sát thương vật lí
Tỷ Lệ Thắng 45.96% | 285 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sát thương Vật lí +2.25 sát thương vật lí
Tỷ Lệ Thắng 45.96% | 285 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 43.84% | 77 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 48.84% | 52 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 45.03% | 675 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 48.13% | 428 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 12
Cunning - 0
Resolve - 18
Tỷ Lệ Thắng 47.16% | 53 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 12
Cunning - 0
Resolve - 18
Tỷ Lệ Thắng 50% | 30 Games
Hiển thị ít nhất trận.

Top Khắc Chế Sion

Top Bị Sion Khắc Chế