Sion

 • Top

  Đánh Giá Vị Trí 56.89% 2113 Phân Tích
 • Support

  Đánh Giá Vị Trí 18.57% 690 Phân Tích
 • Jungle

  Đánh Giá Vị Trí 12.78% 475 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 49.69% 29 / 56 22
Play Rate 1.95% 33 / 56 7
Ban Rate 0.08% 56 / 56 0
Playerbase Average Games Played NaN 33 / 56 0
Gold Earned 11725 44 / 56 2
Kills 4.63 49 / 56 1
Deaths 5.53 15 / 56 3
Assists 8.86 6 / 56 1
Damage Dealt 18102 46 / 56 2
Damage Taken 32047 14 / 56 1
Minions Killed 177.69 33 / 56 3
Tổng Thể 41 / 56 12

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

 • Vật Lý
 • Phép
 • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 49.76% _____ 1899 Trận
Tỷ Lệ Thắng 66.66% _____ 3 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 50.05% | 1960 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 50.05% | 1960 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 46.12% | 284 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 50.29% | 171 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sát thương Vật lí +2.25 sát thương vật lí
Tỷ Lệ Thắng 48.16% | 355 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sát thương Vật lí +2.25 sát thương vật lí
Tỷ Lệ Thắng 48.16% | 355 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 51.3% | 109 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 51.3% | 109 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 48.88% | 945 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 50.88% | 454 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 12
Cunning - 0
Resolve - 18
Tỷ Lệ Thắng 40% | 70 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 12
Cunning - 0
Resolve - 18
Tỷ Lệ Thắng 55.88% | 34 Games
Hiển thị ít nhất trận.

Top Khắc Chế Sion

Top Bị Sion Khắc Chế