Sion

 • Top

  Đánh Giá Vị Trí 53.03% 2078 Phân Tích
 • Support

  Đánh Giá Vị Trí 21.46% 841 Phân Tích
 • Jungle

  Đánh Giá Vị Trí 12.02% 471 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 49.56% 33 / 55 18
Play Rate 2.03% 33 / 55 4
Ban Rate 0.06% 55 / 55 0
Playerbase Average Games Played 73.46 16 / 55 0
Gold Earned 12475 34 / 55 1
Kills 4.93 48 / 55 0
Deaths 5.94 16 / 55 4
Assists 9.58 5 / 55 1
Damage Dealt 20475 33 / 55 2
Damage Taken 34301 11 / 55 3
Minions Killed 190.11 24 / 55 8
Tổng Thể 36 / 55 8

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

 • Vật Lý
 • Phép
 • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 49.74% _____ 1950 Trận
Tỷ Lệ Thắng 100% _____ 1 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 49.69% | 1970 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 49.69% | 1970 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 49.35% | 231 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 50.92% | 163 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sát thương Vật lí +2.25 sát thương vật lí
Tỷ Lệ Thắng 49.34% | 381 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sát thương Vật lí +2.25 sát thương vật lí
Tỷ Lệ Thắng 49.34% | 381 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 47.15% | 54 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 52.61% | 48 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 49.96% | 1479 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 49.96% | 1479 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 12
Cunning - 18
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 48.19% | 83 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 12
Cunning - 18
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 48.19% | 83 Games
Hiển thị ít nhất trận.

Top Khắc Chế Sion

Top Bị Sion Khắc Chế