Sion

  • Top

    Đánh Giá Vị Trí 52.05% 1637 Phân Tích
  • Support

    Đánh Giá Vị Trí 23.49% 739 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 50.88% 22 / 53 0
Play Rate 1.97% 34 / 53 4
Ban Rate 0.08% 53 / 53 0
Playerbase Average Games Played 38.4 27 / 53 0
Gold Earned 12594 36 / 53 7
Kills 5.06 45 / 53 9
Deaths 6.13 20 / 53 9
Assists 9.54 4 / 53 3
Damage Dealt 20969 31 / 53 8
Damage Taken 35344 14 / 53 1
Minions Killed 192.22 28 / 53 0
Tổng Thể 34 / 53 4

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

  • Vật Lý
  • Phép
  • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 51.28% _____ 1523 Trận
Tỷ Lệ Thắng 40% _____ 5 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 51.11% | 1518 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 51.11% | 1518 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 49.07% | 216 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 50.57% | 174 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sát thương Vật lí +2.25 sát thương vật lí
Tỷ Lệ Thắng 50.68% | 294 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sát thương Vật lí +2.25 sát thương vật lí
Tỷ Lệ Thắng 50.68% | 294 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 46.96% | 39 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 54.23% | 29 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 52.39% | 1105 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 52.39% | 1105 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 12
Cunning - 0
Resolve - 18
Tỷ Lệ Thắng 53.7% | 54 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 12
Cunning - 0
Resolve - 18
Tỷ Lệ Thắng 53.7% | 54 Games
Hiển thị ít nhất trận.

Top Khắc Chế Sion

Top Bị Sion Khắc Chế