Thresh

  • Support

    Đánh Giá Vị Trí 93.7% 31324 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 49.07% 21 / 28 2
Play Rate 26.95% 1 / 28 0
Ban Rate 1.16% 8 / 28 1
Playerbase Average Games Played 68.84 4 / 28 0
Gold Earned 9593 27 / 28 1
Assists 15.54 5 / 28 1
Deaths 6.38 12 / 28 1
Kills 2.06 20 / 28 1
Heal 3626.74 15 / 28 1
Pink Wards Bought 2.1 9 / 28 1
Wards Placed 20.94 13 / 28 2
Wards Killed 4.08 9 / 28 0
Damage Dealt 8232 21 / 28 0
Tổng Thể 10 / 28 2

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

  • Vật Lý
  • Phép
  • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 49.05% _____ 29744 Trận
Tỷ Lệ Thắng 39.58% _____ 48 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 48.79% | 25195 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 50.46% | 5925 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 47.78% | 5006 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 51.69% | 1977 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sát thương Vật lí +2.25 sát thương vật lí
Tỷ Lệ Thắng 48.06% | 2578 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Máu +26 máu
Tỷ Lệ Thắng 54.41% | 272 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 47.15% | 1925 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 51.08% | 290 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 49.65% | 24246 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 49.65% | 24246 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 0
Cunning - 12
Resolve - 18
Tỷ Lệ Thắng 50.22% | 2190 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 0
Cunning - 12
Resolve - 18
Tỷ Lệ Thắng 55.01% | 309 Games
Hiển thị ít nhất trận.

Support Khắc Chế Thresh

Support Bị Thresh Khắc Chế

ADC Khắc Chế Thresh

ADC Bị Thresh Khắc Chế

ADC Kém Hiệu Quả Với Thresh

ADC Hiệu Quả Tốt Với Thresh