Thresh

  • Support

    Đánh Giá Vị Trí 93.1% 29273 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 49.59% 18 / 28 0
Play Rate 28.66% 1 / 28 0
Ban Rate 1.32% 9 / 28 3
Playerbase Average Games Played 109.43 2 / 28 0
Gold Earned 9539 26 / 28 0
Assists 15.38 4 / 28 2
Deaths 6.16 12 / 28 1
Kills 2.12 19 / 28 0
Heal 3607.92 15 / 28 2
Pink Wards Bought 1.87 8 / 28 0
Wards Placed 19.85 14 / 28 3
Wards Killed 3.75 8 / 28 1
Damage Dealt 8477 20 / 28 0
Tổng Thể 9 / 28 3

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

  • Vật Lý
  • Phép
  • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 49.69% _____ 27756 Trận
Tỷ Lệ Thắng 38.35% _____ 73 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 49.44% | 22672 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 50.31% | 6378 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 47.8% | 4619 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 52.04% | 392 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sát thương Vật lí +2.25 sát thương vật lí
Tỷ Lệ Thắng 50.32% | 2132 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Máu theo cấp +1.33 máu mỗi cấp (+24 khi tướng đạt cấp 18)
3x Ngọc tím Bậc III: Giáp +4.26 giáp
Tỷ Lệ Thắng 55.12% | 312 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 48.76% | 1754 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 50.3% | 1259 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 50.16% | 22097 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 50.16% | 22097 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 0
Cunning - 12
Resolve - 18
Tỷ Lệ Thắng 50.42% | 1769 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 0
Cunning - 12
Resolve - 18
Tỷ Lệ Thắng 56.1% | 303 Games
Hiển thị ít nhất trận.

Support Khắc Chế Thresh

Support Bị Thresh Khắc Chế

ADC Khắc Chế Thresh

ADC Bị Thresh Khắc Chế

ADC Kém Hiệu Quả Với Thresh

ADC Hiệu Quả Tốt Với Thresh