Thresh

  • Support

    Đánh Giá Vị Trí 93.22% 30465 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 52.24% 8 / 28 2
Play Rate 25.82% 1 / 28 0
Ban Rate 1.71% 8 / 28 1
Playerbase Average Games Played 71.15 6 / 28 0
Gold Earned 9354 26 / 28 1
Assists 15.06 2 / 28 1
Deaths 5.54 10 / 28 0
Kills 2.23 17 / 28 0
Heal 3564.38 18 / 28 0
Pink Wards Bought 2.26 8 / 28 1
Wards Placed 20.27 12 / 28 1
Wards Killed 3.91 8 / 28 0
Damage Dealt 8465 20 / 28 0
Tổng Thể 4 / 28 2

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

  • Vật Lý
  • Phép
  • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 52.26% _____ 28872 Trận
Tỷ Lệ Thắng 41.86% _____ 43 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 51.47% | 19371 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 53.72% | 10911 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 51.05% | 4650 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 57.67% | 189 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Máu +8 máu
3x Ngọc tím Bậc III: Giáp +4.26 giáp
Tỷ Lệ Thắng 54.12% | 2640 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Tốc độ Di chuyển +1.5% tốc độ di chuyển
Tỷ Lệ Thắng 60.13% | 153 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 51.85% | 2198 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 53.01% | 375 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 52.82% | 23992 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 52.82% | 23992 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 0
Cunning - 12
Resolve - 18
Tỷ Lệ Thắng 52.41% | 2610 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 0
Cunning - 12
Resolve - 18
Tỷ Lệ Thắng 60.51% | 195 Games
Hiển thị ít nhất trận.

Support Khắc Chế Thresh

Support Bị Thresh Khắc Chế

ADC Khắc Chế Thresh

ADC Bị Thresh Khắc Chế

ADC Kém Hiệu Quả Với Thresh

ADC Hiệu Quả Tốt Với Thresh