Twitch

  • ADC

    Đánh Giá Vị Trí 76.4% 11889 Phân Tích
  • Jungle

    Đánh Giá Vị Trí 17.15% 2669 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 54.07% 1 / 19 0
Play Rate 11.02% 9 / 19 0
Ban Rate 3.5% 6 / 19 0
Playerbase Average Games Played NaN 9 / 19 0
Gold Earned 13098 5 / 19 1
Kills 9.01 1 / 19 0
Deaths 6.07 9 / 19 3
Assists 7.65 12 / 19 1
Damage Dealt 24509 5 / 19 2
Killing Spree 4.1 1 / 19 0
Minions Killed 182.09 17 / 19 0
Tổng Thể 1 / 19 0

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

  • Vật Lý
  • Phép
  • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 54.15% _____ 11089 Trận
Tỷ Lệ Thắng 69.44% _____ 36 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 54.05% | 11827 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 54.05% | 11827 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 55.57% | 4257 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 58.41% | 1835 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Tốc độ Đánh +4.5% tốc độ đánh
Tỷ Lệ Thắng 54.36% | 3782 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
9x Ngọc xanh Bậc III: Tốc độ Đánh +0.64% tốc độ đánh
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Tốc độ Đánh +4.5% tốc độ đánh
Tỷ Lệ Thắng 60.72% | 247 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 53.55% | 2108 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 54.99% | 782 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 52.75% | 4369 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 56.79% | 287 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 18
Cunning - 12
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 54.45% | 740 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 18
Cunning - 0
Resolve - 12
Tỷ Lệ Thắng 60.13% | 148 Games
Hiển thị ít nhất trận.

ADC Khắc Chế Twitch

ADC Bị Twitch Khắc Chế

Support Khắc Chế Twitch

Support Bị Twitch Khắc Chế

Support Kém Hiệu Quả Với Twitch

Support Hiệu Quả Tốt Với Twitch