Twitch

  • ADC

    Đánh Giá Vị Trí 76.91% 3392 Phân Tích
  • Jungle

    Đánh Giá Vị Trí 15.21% 671 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 52.83% 4 / 19 0
Play Rate 4.1% 13 / 19 1
Ban Rate 0.43% 12 / 19 2
Playerbase Average Games Played 39.67 7 / 19 0
Gold Earned 13600 5 / 19 2
Kills 9.18 2 / 19 0
Deaths 6.7 13 / 19 0
Assists 7.69 13 / 19 1
Damage Dealt 23678 9 / 19 1
Killing Spree 4.02 1 / 19 0
Minions Killed 187.74 17 / 19 0
Tổng Thể 8 / 19 2

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

  • Vật Lý
  • Phép
  • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 52.65% _____ 3236 Trận
Tỷ Lệ Thắng 100% _____ 1 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 52.93% | 3368 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 52.93% | 3368 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 51.41% | 1058 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 58.07% | 551 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Tốc độ Đánh +4.5% tốc độ đánh
Tỷ Lệ Thắng 52.34% | 961 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
4x Ngọc xanh Bậc III: Tốc độ Đánh +0.64% tốc độ đánh
5x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Tốc độ Đánh +4.5% tốc độ đánh
Tỷ Lệ Thắng 56.87% | 160 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 50.28% | 324 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 55.51% | 137 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 52.82% | 2052 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 53.64% | 1137 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 18
Cunning - 12
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 49.75% | 207 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 18
Cunning - 12
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 51.64% | 182 Games
Hiển thị ít nhất trận.

ADC Khắc Chế Twitch

ADC Bị Twitch Khắc Chế

Support Khắc Chế Twitch

Support Bị Twitch Khắc Chế

Support Kém Hiệu Quả Với Twitch

Support Hiệu Quả Tốt Với Twitch