Twitch

  • ADC

    Đánh Giá Vị Trí 76.69% 10499 Phân Tích
  • Jungle

    Đánh Giá Vị Trí 16.79% 2299 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 55% 1 / 20 0
Play Rate 8.89% 9 / 20 1
Ban Rate 1.58% 6 / 20 1
Playerbase Average Games Played 31.62 12 / 20 0
Gold Earned 13173 4 / 20 1
Kills 9.13 1 / 20 0
Deaths 6.1 12 / 20 1
Assists 7.62 11 / 20 2
Damage Dealt 24753 3 / 20 2
Killing Spree 4.15 1 / 20 0
Minions Killed 182.8 17 / 20 1
Tổng Thể 1 / 20 1

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

  • Vật Lý
  • Phép
  • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 55.04% _____ 9991 Trận
Tỷ Lệ Thắng 41.66% _____ 12 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 55.01% | 10429 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 55.01% | 10429 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 55.3% | 3698 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 59.19% | 1740 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Tốc độ Đánh +4.5% tốc độ đánh
Tỷ Lệ Thắng 54.47% | 3385 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
9x Ngọc xanh Bậc III: Tốc độ Đánh +0.64% tốc độ đánh
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Tốc độ Đánh +4.5% tốc độ đánh
Tỷ Lệ Thắng 59.57% | 188 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 53.67% | 1775 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 56.69% | 719 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 53.85% | 5138 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 57.27% | 3691 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 18
Cunning - 12
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 53.61% | 914 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 18
Cunning - 12
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 56.21% | 555 Games
Hiển thị ít nhất trận.

ADC Khắc Chế Twitch

ADC Bị Twitch Khắc Chế

Support Khắc Chế Twitch

Support Bị Twitch Khắc Chế

Support Kém Hiệu Quả Với Twitch

Support Hiệu Quả Tốt Với Twitch