Twitch

  • ADC

    Đánh Giá Vị Trí 74.53% 4712 Phân Tích
  • Jungle

    Đánh Giá Vị Trí 17.08% 1080 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 51.88% 4 / 19 1
Play Rate 4.05% 12 / 19 1
Ban Rate 0.66% 10 / 19 4
Playerbase Average Games Played 39.67 7 / 19 0
Gold Earned 13688 3 / 19 2
Kills 9.48 2 / 19 1
Deaths 6.92 13 / 19 1
Assists 7.72 14 / 19 0
Damage Dealt 23733 10 / 19 2
Killing Spree 3.99 1 / 19 0
Minions Killed 186.99 17 / 19 0
Tổng Thể 6 / 19 1

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

  • Vật Lý
  • Phép
  • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 51.89% _____ 4542 Trận
Tỷ Lệ Thắng 50% _____ 2 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 51.93% | 4665 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 51.93% | 4665 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 52.37% | 1369 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 55.07% | 739 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Tốc độ Đánh +4.5% tốc độ đánh
Tỷ Lệ Thắng 50.08% | 1200 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
4x Ngọc xanh Bậc III: Tốc độ Đánh +0.64% tốc độ đánh
5x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Tốc độ Đánh +4.5% tốc độ đánh
Tỷ Lệ Thắng 51.92% | 260 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 52.14% | 487 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 52.53% | 197 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 51.4% | 2887 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 52.52% | 1685 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 18
Cunning - 12
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 50.25% | 392 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 18
Cunning - 12
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 56.91% | 188 Games
Hiển thị ít nhất trận.

ADC Khắc Chế Twitch

ADC Bị Twitch Khắc Chế

Support Khắc Chế Twitch

Support Bị Twitch Khắc Chế

Support Kém Hiệu Quả Với Twitch

Support Hiệu Quả Tốt Với Twitch