Twitch

  • ADC

    Đánh Giá Vị Trí 76.69% 10499 Phân Tích
  • Jungle

    Đánh Giá Vị Trí 16.79% 2299 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 49.76% 25 / 45 9
Play Rate 1.94% 28 / 45 5
Ban Rate 1.58% 19 / 45 3
Playerbase Average Games Played 49.72 10 / 45 0
Gold Earned 12621 2 / 45 2
Kills 9.04 1 / 45 1
Deaths 7.35 44 / 45 0
Assists 7.41 33 / 45 1
Damage Dealt 21643 2 / 45 0
Damage Taken 26322 41 / 45 1
Team Jungle CS 44.79 35 / 45 5
Counter Jungle CS 25.46 35 / 45 1
Tổng Thể 27 / 45 1

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

  • Vật Lý
  • Phép
  • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 49.45% _____ 2111 Trận
Tỷ Lệ Thắng 50% _____ 6 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 49.93% | 2233 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 49.93% | 2233 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 51.57% | 1018 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 52.79% | 161 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Tốc độ Đánh +4.5% tốc độ đánh
Tỷ Lệ Thắng 48.68% | 569 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
9x Ngọc xanh Bậc III: Tốc độ Đánh +0.64% tốc độ đánh
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Tốc độ Đánh +4.5% tốc độ đánh
Tỷ Lệ Thắng 53.21% | 171 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 49.21% | 178 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 52.3% | 58 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 53.25% | 1014 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 53.25% | 1014 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 18
Cunning - 12
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 45.58% | 68 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 18
Cunning - 12
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 68.18% | 22 Games
Hiển thị ít nhất trận.

Jungle Khắc Chế Twitch

Jungle Bị Twitch Khắc Chế