Twitch

  • ADC

    Đánh Giá Vị Trí 77.36% 7143 Phân Tích
  • Jungle

    Đánh Giá Vị Trí 15.56% 1437 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 50.86% 16 / 45 10
Play Rate 1.32% 33 / 45 1
Ban Rate 0.89% 23 / 45 3
Playerbase Average Games Played 49.72 10 / 45 0
Gold Earned 12574 5 / 45 2
Kills 8.79 2 / 45 0
Deaths 7.34 45 / 45 0
Assists 7.61 34 / 45 0
Damage Dealt 21368 2 / 45 0
Damage Taken 26299 42 / 45 0
Team Jungle CS 43.97 41 / 45 2
Counter Jungle CS 26 35 / 45 1
Tổng Thể 29 / 45 2

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

  • Vật Lý
  • Phép
  • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 50.94% _____ 1325 Trận
Tỷ Lệ Thắng 40% _____ 5 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 51.19% | 1381 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 51.19% | 1381 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 52.33% | 621 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 52.33% | 621 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Tốc độ Đánh +4.5% tốc độ đánh
Tỷ Lệ Thắng 50.52% | 287 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
9x Ngọc xanh Bậc III: Tốc độ Đánh +0.64% tốc độ đánh
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Tốc độ Đánh +4.5% tốc độ đánh
Tỷ Lệ Thắng 57.14% | 126 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 51.89% | 89 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 53.71% | 33 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 54.78% | 637 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 54.78% | 637 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 18
Cunning - 12
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 38.29% | 47 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 18
Cunning - 12
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 52% | 25 Games
Hiển thị ít nhất trận.

Jungle Khắc Chế Twitch

Jungle Bị Twitch Khắc Chế