Twitch

  • ADC

    Đánh Giá Vị Trí 76.12% 7062 Phân Tích
  • Jungle

    Đánh Giá Vị Trí 16.26% 1509 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 48.77% 29 / 51 17
Play Rate 1.47% 33 / 51 8
Ban Rate 3.54% 12 / 51 3
Playerbase Average Games Played 18.34 38 / 51 0
Gold Earned 13174 3 / 51 5
Kills 9.33 3 / 51 0
Deaths 8.07 50 / 51 0
Assists 7.77 37 / 51 4
Damage Dealt 21898 2 / 51 0
Damage Taken 26761 47 / 51 2
Team Jungle CS 44.52 37 / 51 1
Counter Jungle CS 28.75 30 / 51 5
Tổng Thể 24 / 51 4

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

  • Vật Lý
  • Phép
  • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 48.86% _____ 1404 Trận
Tỷ Lệ Thắng 42.85% _____ 7 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 48.85% | 1441 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 48.85% | 1441 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 52.2% | 634 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 52.2% | 634 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Tốc độ Đánh +4.5% tốc độ đánh
Tỷ Lệ Thắng 51.85% | 324 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Tốc độ Đánh +4.5% tốc độ đánh
Tỷ Lệ Thắng 51.85% | 324 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 48.44% | 115 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 49.82% | 114 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 45.8% | 631 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 55.14% | 602 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 18
Cunning - 12
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 51.28% | 78 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 18
Cunning - 12
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 66.66% | 21 Games
Hiển thị ít nhất trận.

Jungle Khắc Chế Twitch

Jungle Bị Twitch Khắc Chế