Twitch

  • ADC

    Đánh Giá Vị Trí 76.4% 11889 Phân Tích
  • Jungle

    Đánh Giá Vị Trí 17.15% 2669 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 49.34% 31 / 45 6
Play Rate 2.47% 27 / 45 1
Ban Rate 3.5% 8 / 45 11
Playerbase Average Games Played NaN 27 / 45 0
Gold Earned 12602 3 / 45 1
Kills 8.88 1 / 45 0
Deaths 7.47 45 / 45 0
Assists 7.58 30 / 45 3
Damage Dealt 21162 2 / 45 0
Damage Taken 26066 41 / 45 0
Team Jungle CS 45.54 33 / 45 2
Counter Jungle CS 25.39 34 / 45 1
Tổng Thể 22 / 45 6

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

  • Vật Lý
  • Phép
  • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 48.95% _____ 2386 Trận
Tỷ Lệ Thắng 71.42% _____ 7 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 49.71% | 2591 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 49.71% | 2591 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 51.2% | 1248 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 53.03% | 313 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Tốc độ Đánh +4.5% tốc độ đánh
Tỷ Lệ Thắng 47.88% | 637 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
9x Ngọc xanh Bậc III: Tốc độ Đánh +0.64% tốc độ đánh
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Tốc độ Đánh +4.5% tốc độ đánh
Tỷ Lệ Thắng 56.74% | 178 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 47.63% | 226 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 51.32% | 186 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 54.07% | 1141 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 54.07% | 1141 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 18
Cunning - 12
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 46.56% | 131 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 18
Cunning - 12
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 46.56% | 131 Games
Hiển thị ít nhất trận.

Jungle Khắc Chế Twitch

Jungle Bị Twitch Khắc Chế