Twitch

  • ADC

    Đánh Giá Vị Trí 76.91% 3392 Phân Tích
  • Jungle

    Đánh Giá Vị Trí 15.21% 671 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 46.05% 39 / 43 6
Play Rate 0.81% 37 / 43 1
Ban Rate 0.43% 25 / 43 3
Playerbase Average Games Played 42.66 14 / 43 0
Gold Earned 13051 7 / 43 2
Kills 9.07 3 / 43 1
Deaths 7.99 42 / 43 0
Assists 7.5 34 / 43 0
Damage Dealt 21416 4 / 43 0
Damage Taken 26934 40 / 43 0
Team Jungle CS 44.56 36 / 43 2
Counter Jungle CS 27.7 31 / 43 5
Tổng Thể 41 / 43 4

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

  • Vật Lý
  • Phép
  • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 44.99% _____ 609 Trận
Tỷ Lệ Thắng 33.33% _____ 3 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 46.57% | 627 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 46.57% | 627 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 51.11% | 270 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 51.11% | 270 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Tốc độ Đánh +4.5% tốc độ đánh
Tỷ Lệ Thắng 40% | 145 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Tốc độ Đánh +4.5% tốc độ đánh
Tỷ Lệ Thắng 40% | 145 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 44.57% | 46 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 48.86% | 31 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 48.78% | 287 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 48.78% | 287 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 18
Cunning - 12
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 53.65% | 41 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 18
Cunning - 12
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 53.65% | 41 Games
Hiển thị ít nhất trận.

Jungle Khắc Chế Twitch

Jungle Bị Twitch Khắc Chế