Twitch

  • ADC

    Đánh Giá Vị Trí 74.53% 4712 Phân Tích
  • Jungle

    Đánh Giá Vị Trí 17.08% 1080 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 47.96% 35 / 46 2
Play Rate 0.92% 38 / 46 4
Ban Rate 0.66% 24 / 46 7
Playerbase Average Games Played 42.66 14 / 46 0
Gold Earned 12928 10 / 46 5
Kills 9.26 3 / 46 0
Deaths 8.23 45 / 46 1
Assists 7.63 36 / 46 1
Damage Dealt 21143 5 / 46 2
Damage Taken 26654 43 / 46 0
Team Jungle CS 43.43 39 / 46 2
Counter Jungle CS 26.86 37 / 46 7
Tổng Thể 39 / 46 6

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

  • Vật Lý
  • Phép
  • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 48.32% _____ 1012 Trận
Tỷ Lệ Thắng 0% _____ 1 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 48.17% | 1015 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 48.17% | 1015 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 49.67% | 459 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 49.67% | 459 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Tốc độ Đánh +4.5% tốc độ đánh
Tỷ Lệ Thắng 47.54% | 204 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Tốc độ Đánh +4.5% tốc độ đánh
Tỷ Lệ Thắng 47.54% | 204 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 49.98% | 102 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 49.98% | 102 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 45.57% | 441 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 52.14% | 420 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 18
Cunning - 12
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 44.89% | 49 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 18
Cunning - 12
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 66.66% | 33 Games
Hiển thị ít nhất trận.

Jungle Khắc Chế Twitch

Jungle Bị Twitch Khắc Chế