Vayne

  • ADC

    Đánh Giá Vị Trí 87.32% 15811 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 50.28% 11 / 19 1
Play Rate 14.65% 5 / 19 0
Ban Rate 6.43% 4 / 19 0
Playerbase Average Games Played NaN 5 / 19 0
Gold Earned 12938 11 / 19 3
Kills 8.18 5 / 19 0
Deaths 6.43 14 / 19 1
Assists 6.13 19 / 19 0
Damage Dealt 22434 13 / 19 2
Killing Spree 3.64 5 / 19 0
Minions Killed 190.05 10 / 19 2
Tổng Thể 10 / 19 0

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

  • Vật Lý
  • Phép
  • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 50.3% _____ 14816 Trận
Tỷ Lệ Thắng 69.56% _____ 23 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 50.36% | 15694 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 50.36% | 15694 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 51% | 8567 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 51% | 8567 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Tốc độ Đánh +4.5% tốc độ đánh
Tỷ Lệ Thắng 51.16% | 4943 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép theo cấp +0.16 kháng phép mỗi cấp (+3 khi tướng đạt cấp 18)
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Tốc độ Đánh +4.5% tốc độ đánh
Tỷ Lệ Thắng 52.74% | 546 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 48.95% | 1068 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 51.83% | 490 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 49.56% | 7035 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 52.58% | 1647 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 18
Cunning - 12
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 49.51% | 1040 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 18
Cunning - 12
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 57.65% | 196 Games
Hiển thị ít nhất trận.

ADC Khắc Chế Vayne

ADC Bị Vayne Khắc Chế

Support Khắc Chế Vayne

Support Bị Vayne Khắc Chế

Support Kém Hiệu Quả Với Vayne

Support Hiệu Quả Tốt Với Vayne