Vayne

  • ADC

    Đánh Giá Vị Trí 89.36% 12299 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 49.85% 12 / 19 0
Play Rate 14.87% 6 / 19 0
Ban Rate 8.6% 4 / 19 3
Playerbase Average Games Played 57.58 1 / 19 0
Gold Earned 13414 11 / 19 1
Kills 8.26 4 / 19 4
Deaths 6.86 15 / 19 0
Assists 6.28 19 / 19 0
Damage Dealt 21796 16 / 19 2
Killing Spree 3.55 9 / 19 1
Minions Killed 198.29 9 / 19 2
Tổng Thể 10 / 19 1

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

  • Vật Lý
  • Phép
  • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 49.86% _____ 11845 Trận
Tỷ Lệ Thắng 0% _____ 2 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 49.92% | 12188 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 49.92% | 12188 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 49.65% | 6592 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 52.8% | 1623 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Tốc độ Đánh +4.5% tốc độ đánh
Tỷ Lệ Thắng 50.58% | 3774 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
3x Ngọc xanh Bậc III: Tốc độ Đánh +0.64% tốc độ đánh
6x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Tốc độ Đánh +4.5% tốc độ đánh
Tỷ Lệ Thắng 54.72% | 201 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 48.57% | 1343 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 51.65% | 403 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 49.42% | 7427 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 51.04% | 4367 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 18
Cunning - 12
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 50.6% | 1249 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 18
Cunning - 12
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 59.52% | 126 Games
Hiển thị ít nhất trận.

ADC Khắc Chế Vayne

ADC Bị Vayne Khắc Chế

Support Khắc Chế Vayne

Support Bị Vayne Khắc Chế

Support Kém Hiệu Quả Với Vayne

Support Hiệu Quả Tốt Với Vayne