Vayne

  • ADC

    Đánh Giá Vị Trí 87.7% 17064 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 51.04% 11 / 19 2
Play Rate 15.74% 5 / 19 0
Ban Rate 6.53% 3 / 19 0
Playerbase Average Games Played 60.4 4 / 19 0
Gold Earned 12987 12 / 19 0
Kills 8.23 5 / 19 1
Deaths 6.46 15 / 19 0
Assists 6.24 19 / 19 0
Damage Dealt 22875 13 / 19 0
Killing Spree 3.69 5 / 19 1
Minions Killed 190.29 10 / 19 2
Tổng Thể 7 / 19 2

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

  • Vật Lý
  • Phép
  • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 51.17% _____ 16166 Trận
Tỷ Lệ Thắng 28.57% _____ 7 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 51.04% | 16941 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 51.04% | 16941 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 51.76% | 8675 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 54.69% | 437 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Tốc độ Đánh +4.5% tốc độ đánh
Tỷ Lệ Thắng 51.57% | 4849 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
3x Ngọc xanh Bậc III: Tốc độ Đánh +0.64% tốc độ đánh
6x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Tốc độ Đánh +4.5% tốc độ đánh
Tỷ Lệ Thắng 55.55% | 288 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 48.72% | 1452 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 53.4% | 769 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 51.12% | 9308 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 51.12% | 9308 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 18
Cunning - 12
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 51.36% | 1022 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 18
Cunning - 0
Resolve - 12
Tỷ Lệ Thắng 58.99% | 139 Games
Hiển thị ít nhất trận.

ADC Khắc Chế Vayne

ADC Bị Vayne Khắc Chế

Support Khắc Chế Vayne

Support Bị Vayne Khắc Chế

Support Kém Hiệu Quả Với Vayne

Support Hiệu Quả Tốt Với Vayne