Vayne

  • ADC

    Đánh Giá Vị Trí 86.9% 17455 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 50.19% 12 / 20 1
Play Rate 14.79% 5 / 20 0
Ban Rate 7.08% 4 / 20 1
Playerbase Average Games Played 60.4 4 / 20 0
Gold Earned 12890 14 / 20 2
Kills 8.11 5 / 20 0
Deaths 6.44 15 / 20 1
Assists 6.17 20 / 20 0
Damage Dealt 22274 15 / 20 2
Killing Spree 3.63 5 / 20 0
Minions Killed 188.74 12 / 20 2
Tổng Thể 10 / 20 2

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

  • Vật Lý
  • Phép
  • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 50.26% _____ 16593 Trận
Tỷ Lệ Thắng 50% _____ 14 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 50.17% | 17334 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 50.17% | 17334 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 51.58% | 9298 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 51.58% | 9298 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Tốc độ Đánh +4.5% tốc độ đánh
Tỷ Lệ Thắng 51.5% | 5431 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
9x Ngọc xanh Bậc III: Tốc độ Đánh +0.64% tốc độ đánh
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Tốc độ Đánh +4.5% tốc độ đánh
Tỷ Lệ Thắng 55.58% | 340 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 47.97% | 1350 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 52.55% | 912 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 49.69% | 9307 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 53.66% | 505 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 18
Cunning - 12
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 50.04% | 1149 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 18
Cunning - 0
Resolve - 12
Tỷ Lệ Thắng 59.62% | 161 Games
Hiển thị ít nhất trận.

ADC Khắc Chế Vayne

ADC Bị Vayne Khắc Chế

Support Khắc Chế Vayne

Support Bị Vayne Khắc Chế

Support Kém Hiệu Quả Với Vayne

Support Hiệu Quả Tốt Với Vayne