Vayne

  • ADC

    Đánh Giá Vị Trí 89.47% 20148 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 51.58% 7 / 19 1
Play Rate 19.73% 2 / 19 0
Ban Rate 26.21% 1 / 19 0
Playerbase Average Games Played 79.45 3 / 19 0
Gold Earned 13408 10 / 19 1
Kills 8.37 5 / 19 0
Deaths 6.83 15 / 19 0
Assists 6.42 19 / 19 0
Damage Dealt 21810 13 / 19 1
Killing Spree 3.6 6 / 19 2
Minions Killed 196.79 8 / 19 0
Tổng Thể 4 / 19 4

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

  • Vật Lý
  • Phép
  • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 51.56% _____ 19419 Trận
Tỷ Lệ Thắng 50% _____ 4 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 51.6% | 19970 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 51.6% | 19970 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 52.59% | 10943 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 52.76% | 1463 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Tốc độ Đánh +4.5% tốc độ đánh
Tỷ Lệ Thắng 52.68% | 6393 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép theo cấp +0.16 kháng phép mỗi cấp (+3 khi tướng đạt cấp 18)
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Tốc độ Đánh +4.5% tốc độ đánh
Tỷ Lệ Thắng 54.05% | 716 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 49.2% | 2454 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 54.07% | 808 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 51.87% | 13252 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 51.87% | 13252 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 18
Cunning - 12
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 51.91% | 2591 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 18
Cunning - 0
Resolve - 12
Tỷ Lệ Thắng 57.26% | 365 Games
Hiển thị ít nhất trận.

ADC Khắc Chế Vayne

ADC Bị Vayne Khắc Chế

Support Khắc Chế Vayne

Support Bị Vayne Khắc Chế

Support Kém Hiệu Quả Với Vayne

Support Hiệu Quả Tốt Với Vayne