Vel'Koz

  • Middle

    Đánh Giá Vị Trí 52.77% 2806 Phân Tích
  • Support

    Đánh Giá Vị Trí 41.15% 2188 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 50.82% 13 / 27 4
Play Rate 2.64% 22 / 27 1
Ban Rate 0.29% 20 / 27 1
Playerbase Average Games Played 57.86 7 / 27 0
Gold Earned 11800 1 / 27 1
Assists 11.17 23 / 27 0
Deaths 7.19 22 / 27 0
Kills 5.14 2 / 27 1
Heal 1592.9 26 / 27 1
Pink Wards Bought 2.12 11 / 27 0
Wards Placed 21.2 14 / 27 4
Wards Killed 3.81 13 / 27 1
Damage Dealt 23293 1 / 27 1
Tổng Thể 19 / 27 4

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

  • Vật Lý
  • Phép
  • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 50.94% _____ 2002 Trận
Tỷ Lệ Thắng 47.05% _____ 17 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 51.3% | 1873 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 51.3% | 1873 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 49.49% | 687 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 49.62% | 538 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép +0.87 xuyên kháng phép
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 52.33% | 428 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép +0.87 xuyên kháng phép
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 52.33% | 428 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 48.66% | 75 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 53.17% | 41 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 50.27% | 1436 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 55.68% | 176 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 12
Cunning - 18
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 52.17% | 161 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 12
Cunning - 18
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 52.17% | 161 Games
Hiển thị ít nhất trận.

Support Khắc Chế Vel'Koz

Support Bị Vel'Koz Khắc Chế

ADC Khắc Chế Vel'Koz

ADC Bị Vel'Koz Khắc Chế

ADC Kém Hiệu Quả Với Vel'Koz

ADC Hiệu Quả Tốt Với Vel'Koz