Vel'Koz

  • Middle

    Đánh Giá Vị Trí 57.17% 3313 Phân Tích
  • Support

    Đánh Giá Vị Trí 37.05% 2147 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 50.39% 18 / 33 5
Play Rate 1.98% 21 / 33 1
Ban Rate 0.21% 29 / 33 2
Playerbase Average Games Played 82.19 3 / 33 0
Gold Earned 11171 3 / 33 1
Assists 10.58 31 / 33 0
Deaths 6.47 26 / 33 1
Kills 5.02 3 / 33 0
Heal 1483.81 32 / 33 0
Pink Wards Bought 2.12 16 / 33 1
Wards Placed 20.23 15 / 33 0
Wards Killed 3.78 14 / 33 1
Damage Dealt 22450 2 / 33 1
Tổng Thể 21 / 33 4

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

  • Vật Lý
  • Phép
  • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 50.4% _____ 1984 Trận
Tỷ Lệ Thắng 42.85% _____ 7 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 49.62% | 1612 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 52.29% | 480 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 51.7% | 617 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 52.42% | 515 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép +0.87 xuyên kháng phép
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 52.56% | 409 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép +0.87 xuyên kháng phép
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 52.56% | 409 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 50.05% | 99 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 51.23% | 99 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 50.63% | 1412 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 54.14% | 205 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 12
Cunning - 18
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 57.73% | 97 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 12
Cunning - 18
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 63.33% | 60 Games
Hiển thị ít nhất trận.

Support Khắc Chế Vel'Koz

Support Bị Vel'Koz Khắc Chế

ADC Khắc Chế Vel'Koz

ADC Bị Vel'Koz Khắc Chế

ADC Kém Hiệu Quả Với Vel'Koz

ADC Hiệu Quả Tốt Với Vel'Koz