Vladimir

  • Top

    Đánh Giá Vị Trí 53.23% 1627 Phân Tích
  • Middle

    Đánh Giá Vị Trí 45.45% 1389 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 50.39% 26 / 53 21
Play Rate 1.96% 35 / 53 3
Ban Rate 0.39% 39 / 53 14
Playerbase Average Games Played 26.08 43 / 53 0
Gold Earned 12561 38 / 53 0
Kills 5.72 36 / 53 1
Deaths 6.36 25 / 53 1
Assists 6.77 24 / 53 0
Damage Dealt 24505 10 / 53 1
Damage Taken 32974 20 / 53 1
Minions Killed 201.56 11 / 53 2
Tổng Thể 28 / 53 3

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

  • Vật Lý
  • Phép
  • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 49.49% _____ 1481 Trận
Tỷ Lệ Thắng 100% _____ 1 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 48.79% | 1162 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 57.57% | 198 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 50.31% | 948 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 55.55% | 270 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép +0.87 xuyên kháng phép
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 49.78% | 231 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép +0.87 xuyên kháng phép
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 49.78% | 231 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 48.57% | 67 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 53.14% | 31 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 47.43% | 780 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 52.7% | 203 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 18
Cunning - 0
Resolve - 12
Tỷ Lệ Thắng 48.14% | 54 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 0
Cunning - 18
Resolve - 12
Tỷ Lệ Thắng 68.18% | 22 Games
Hiển thị ít nhất trận.

Top Khắc Chế Vladimir

Top Bị Vladimir Khắc Chế