Vladimir

  • Middle

    Đánh Giá Vị Trí 60.15% 4791 Phân Tích
  • Top

    Đánh Giá Vị Trí 38.66% 3079 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 47.97% 45 / 58 8
Play Rate 2.84% 28 / 58 2
Ban Rate 10.1% 7 / 58 2
Playerbase Average Games Played 42.36 32 / 58 0
Gold Earned 11985 36 / 58 2
Kills 5.55 36 / 58 2
Deaths 6.1 30 / 58 7
Assists 6.34 32 / 58 2
Damage Dealt 23208 9 / 58 0
Damage Taken 30895 22 / 58 0
Minions Killed 192.98 11 / 58 1
Tổng Thể 19 / 58 7

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

  • Vật Lý
  • Phép
  • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 47.37% _____ 2767 Trận
Tỷ Lệ Thắng 50% _____ 4 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 46.87% | 2240 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 53.65% | 287 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 49.38% | 1877 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 49.8% | 502 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép +0.87 xuyên kháng phép
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 45.47% | 508 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép +0.87 xuyên kháng phép
9x Ngọc xanh Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +1.19 sức mạnh phép thuật
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 48.22% | 141 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 46.94% | 141 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 51.28% | 36 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 47.19% | 1320 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 58.07% | 291 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 0
Cunning - 18
Resolve - 12
Tỷ Lệ Thắng 47.65% | 128 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 12
Cunning - 18
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 66.66% | 33 Games
Hiển thị ít nhất trận.

Top Khắc Chế Vladimir

Top Bị Vladimir Khắc Chế