Vladimir

  • Top

    Đánh Giá Vị Trí 57.57% 2743 Phân Tích
  • Middle

    Đánh Giá Vị Trí 40.57% 1933 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 46.77% 48 / 56 6
Play Rate 2.36% 32 / 56 10
Ban Rate 0.88% 25 / 56 16
Playerbase Average Games Played 26.08 45 / 56 0
Gold Earned 12417 40 / 56 8
Kills 5.69 39 / 56 8
Deaths 6.59 27 / 56 6
Assists 6.79 26 / 56 4
Damage Dealt 23532 12 / 56 9
Damage Taken 32788 20 / 56 1
Minions Killed 195.91 15 / 56 16
Tổng Thể 32 / 56 19

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

  • Vật Lý
  • Phép
  • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 46.53% _____ 2508 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 47.48% | 1948 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 49.37% | 160 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 47.61% | 1638 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 47.61% | 1638 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép +0.87 xuyên kháng phép
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 44.95% | 456 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép +0.87 xuyên kháng phép
9x Ngọc xanh Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +1.19 sức mạnh phép thuật
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 48.81% | 127 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 45.59% | 138 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 48.99% | 44 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 46.44% | 1380 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 47.66% | 300 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 18
Cunning - 0
Resolve - 12
Tỷ Lệ Thắng 39.53% | 86 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 0
Cunning - 18
Resolve - 12
Tỷ Lệ Thắng 65.38% | 26 Games
Hiển thị ít nhất trận.

Top Khắc Chế Vladimir

Top Bị Vladimir Khắc Chế