Xin Zhao

  • Jungle

    Đánh Giá Vị Trí 80.94% 3478 Phân Tích
  • Top

    Đánh Giá Vị Trí 15.8% 679 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 48.01% 44 / 53 2
Play Rate 0.82% 47 / 53 0
Ban Rate 0.26% 42 / 53 3
Playerbase Average Games Played 35.84 31 / 53 0
Gold Earned 12603 35 / 53 4
Kills 7.16 14 / 53 2
Deaths 7.62 51 / 53 0
Assists 5.6 48 / 53 0
Damage Dealt 21215 28 / 53 4
Damage Taken 32226 24 / 53 2
Minions Killed 170.04 48 / 53 0
Tổng Thể 51 / 53 0

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

  • Vật Lý
  • Phép
  • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 48.88% _____ 626 Trận
Tỷ Lệ Thắng 0% _____ 1 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 48.17% | 411 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 48.17% | 411 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 44.71% | 123 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 60.6% | 33 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sát thương Vật lí +2.25 sát thương vật lí
Tỷ Lệ Thắng 50% | 92 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sát thương Vật lí +2.25 sát thương vật lí
Tỷ Lệ Thắng 50% | 92 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 50.73% | 26 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 50.73% | 26 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 45.81% | 430 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 45.81% | 430 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 18
Cunning - 12
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 55.17% | 29 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 18
Cunning - 12
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 66.66% | 24 Games
Hiển thị ít nhất trận.

Top Khắc Chế Xin Zhao

Top Bị Xin Zhao Khắc Chế