Xin Zhao

  • Jungle

    Đánh Giá Vị Trí 82.3% 4934 Phân Tích
  • Top

    Đánh Giá Vị Trí 14.59% 875 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 50.05% 28 / 58 5
Play Rate 0.8% 48 / 58 2
Ban Rate 0.66% 34 / 58 5
Playerbase Average Games Played 42.66 30 / 58 0
Gold Earned 12015 34 / 58 6
Kills 6.66 17 / 58 2
Deaths 7.3 57 / 58 1
Assists 5.45 50 / 58 4
Damage Dealt 20096 27 / 58 6
Damage Taken 31060 20 / 58 4
Minions Killed 164.1 46 / 58 3
Tổng Thể 45 / 58 5

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

  • Vật Lý
  • Phép
  • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 50% _____ 816 Trận
Tỷ Lệ Thắng 0% _____ 1 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 51.03% | 580 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 51.03% | 580 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 43.85% | 114 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 60.86% | 46 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Tốc độ Đánh +4.5% tốc độ đánh
Tỷ Lệ Thắng 52.14% | 140 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Tốc độ Đánh +4.5% tốc độ đánh
Tỷ Lệ Thắng 52.14% | 140 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 51.51% | 27 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 51.51% | 27 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 52.08% | 528 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 52.08% | 528 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 18
Cunning - 12
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 44.44% | 27 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 18
Cunning - 0
Resolve - 12
Tỷ Lệ Thắng 50% | 26 Games
Hiển thị ít nhất trận.

Top Khắc Chế Xin Zhao

Top Bị Xin Zhao Khắc Chế