Xin Zhao

  • Jungle

    Đánh Giá Vị Trí 81.81% 4885 Phân Tích
  • Top

    Đánh Giá Vị Trí 14.98% 895 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 46.03% 49 / 55 10
Play Rate 0.87% 44 / 55 1
Ban Rate 0.35% 41 / 55 0
Playerbase Average Games Played 56.57 24 / 55 0
Gold Earned 12362 37 / 55 2
Kills 6.86 21 / 55 3
Deaths 7.54 53 / 55 0
Assists 5.4 51 / 55 3
Damage Dealt 20370 34 / 55 2
Damage Taken 32008 18 / 55 0
Minions Killed 167.7 48 / 55 1
Tổng Thể 55 / 55 2

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

  • Vật Lý
  • Phép
  • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 46.77% _____ 838 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 44.87% | 566 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 46.75% | 216 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 45.33% | 150 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 45.33% | 150 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Tốc độ Đánh +4.5% tốc độ đánh
Tỷ Lệ Thắng 46.52% | 144 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Tốc độ Đánh +4.5% tốc độ đánh
Tỷ Lệ Thắng 46.52% | 144 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 47.54% | 41 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 47.54% | 41 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 47.51% | 583 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 47.51% | 583 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 18
Cunning - 12
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 61.53% | 26 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 18
Cunning - 12
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 61.53% | 26 Games
Hiển thị ít nhất trận.

Top Khắc Chế Xin Zhao

Top Bị Xin Zhao Khắc Chế