Xin Zhao

  • Jungle

    Đánh Giá Vị Trí 83.36% 5714 Phân Tích
  • Top

    Đánh Giá Vị Trí 13.93% 955 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 51.83% 12 / 58 16
Play Rate 0.8% 46 / 58 1
Ban Rate 0.63% 33 / 58 0
Playerbase Average Games Played 42.66 30 / 58 0
Gold Earned 11789 40 / 58 5
Kills 6.52 19 / 58 1
Deaths 7.02 55 / 58 2
Assists 5.31 52 / 58 2
Damage Dealt 19172 33 / 58 5
Damage Taken 30318 22 / 58 2
Minions Killed 159.4 51 / 58 4
Tổng Thể 45 / 58 0

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

  • Vật Lý
  • Phép
  • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 52.16% _____ 878 Trận
Tỷ Lệ Thắng 0% _____ 1 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 52.75% | 654 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 52.75% | 654 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 43.93% | 132 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 43.93% | 132 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Tốc độ Đánh +4.5% tốc độ đánh
Tỷ Lệ Thắng 54.74% | 137 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Tốc độ Đánh +4.5% tốc độ đánh
Tỷ Lệ Thắng 54.74% | 137 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 50.21% | 37 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 55.68% | 28 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 54.46% | 593 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 54.46% | 593 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 18
Cunning - 0
Resolve - 12
Tỷ Lệ Thắng 48.27% | 29 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 18
Cunning - 12
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 57.14% | 21 Games
Hiển thị ít nhất trận.

Top Khắc Chế Xin Zhao

Top Bị Xin Zhao Khắc Chế