Xin Zhao

  • Jungle

    Đánh Giá Vị Trí 83.53% 5008 Phân Tích
  • Top

    Đánh Giá Vị Trí 13.86% 831 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 49.33% 32 / 56 20
Play Rate 0.77% 48 / 56 2
Ban Rate 0.67% 32 / 56 0
Playerbase Average Games Played NaN 48 / 56 0
Gold Earned 12020 33 / 56 7
Kills 6.89 14 / 56 5
Deaths 7.21 54 / 56 1
Assists 5.33 49 / 56 1
Damage Dealt 20009 26 / 56 7
Damage Taken 30839 17 / 56 4
Minions Killed 161.48 48 / 56 3
Tổng Thể 45 / 56 0

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

  • Vật Lý
  • Phép
  • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 49.21% _____ 762 Trận
Tỷ Lệ Thắng 100% _____ 1 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 50% | 560 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 50% | 560 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 46.61% | 118 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 52.77% | 72 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Tốc độ Đánh +4.5% tốc độ đánh
Tỷ Lệ Thắng 52.08% | 144 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Tốc độ Đánh +4.5% tốc độ đánh
Tỷ Lệ Thắng 52.08% | 144 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 45.85% | 31 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 52.09% | 30 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 46.98% | 498 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 46.98% | 498 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 18
Cunning - 12
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 41.17% | 34 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 18
Cunning - 12
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 41.17% | 34 Games
Hiển thị ít nhất trận.

Top Khắc Chế Xin Zhao

Top Bị Xin Zhao Khắc Chế