Zilean

  • Support

    Đánh Giá Vị Trí 70.48% 3071 Phân Tích
  • Middle

    Đánh Giá Vị Trí 23.11% 1007 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 54.41% 4 / 46 3
Play Rate 0.86% 38 / 46 3
Ban Rate 0.19% 41 / 46 0
Playerbase Average Games Played 72.57 8 / 46 0
Gold Earned 12564 38 / 46 4
Kills 5.32 46 / 46 0
Deaths 4.96 1 / 46 0
Assists 11.53 1 / 46 1
Damage Dealt 20991 42 / 46 2
Killing Spree 2.76 44 / 46 0
Minions Killed 185.18 20 / 46 0
Tổng Thể 32 / 46 4

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

  • Vật Lý
  • Phép
  • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 54.69% _____ 938 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 57.63% | 432 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 57.63% | 432 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 55.7% | 289 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 56.93% | 274 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép +0.87 xuyên kháng phép
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 53.79% | 145 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép +0.87 xuyên kháng phép
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 53.79% | 145 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 51.88% | 69 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 57.52% | 26 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 55.36% | 634 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 55.36% | 634 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 12
Cunning - 18
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 58.49% | 53 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 12
Cunning - 18
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 58.49% | 53 Games
Hiển thị ít nhất trận.

Middle Khắc Chế Zilean

Middle Bị Zilean Khắc Chế