Zilean

  • Support

    Đánh Giá Vị Trí 68.44% 2182 Phân Tích
  • Middle

    Đánh Giá Vị Trí 25.15% 802 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 53.49% 4 / 43 0
Play Rate 0.96% 39 / 43 1
Ban Rate 0.22% 36 / 43 3
Playerbase Average Games Played 72.57 6 / 43 0
Gold Earned 12413 40 / 43 4
Kills 4.9 42 / 43 1
Deaths 4.61 1 / 43 0
Assists 10.8 2 / 43 1
Damage Dealt 20840 41 / 43 2
Killing Spree 2.68 41 / 43 0
Minions Killed 189.62 15 / 43 4
Tổng Thể 32 / 43 0

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

  • Vật Lý
  • Phép
  • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 53.95% _____ 745 Trận
Tỷ Lệ Thắng 50% _____ 2 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 51.94% | 385 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 61.81% | 55 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 56.43% | 241 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 56.43% | 241 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép +0.87 xuyên kháng phép
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 50.71% | 140 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép +0.87 xuyên kháng phép
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 50.71% | 140 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 52.56% | 75 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 54.63% | 58 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 53.47% | 518 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 53.47% | 518 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 12
Cunning - 18
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 51.42% | 70 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 12
Cunning - 18
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 57.14% | 21 Games
Hiển thị ít nhất trận.

Middle Khắc Chế Zilean

Middle Bị Zilean Khắc Chế