Zilean

  • Support

    Đánh Giá Vị Trí 59.59% 2264 Phân Tích
  • Middle

    Đánh Giá Vị Trí 32.69% 1242 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 51.77% 10 / 44 1
Play Rate 1.14% 38 / 44 2
Ban Rate 0.28% 35 / 44 2
Playerbase Average Games Played 49.94 18 / 44 0
Gold Earned 11670 41 / 44 1
Kills 4.64 44 / 44 0
Deaths 4.43 1 / 44 0
Assists 10.51 1 / 44 0
Damage Dealt 19648 44 / 44 1
Killing Spree 2.55 43 / 44 0
Minions Killed 179.18 20 / 44 3
Tổng Thể 33 / 44 4

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

  • Vật Lý
  • Phép
  • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 52.17% _____ 1148 Trận
Tỷ Lệ Thắng 0% _____ 1 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 51.49% | 670 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 54.13% | 133 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 54.52% | 387 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 54.52% | 387 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép +0.87 xuyên kháng phép
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 53.08% | 211 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép +0.87 xuyên kháng phép
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 53.08% | 211 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 51.1% | 116 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 52.65% | 115 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 52.07% | 770 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 52.8% | 356 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 12
Cunning - 18
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 53.22% | 62 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 12
Cunning - 18
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 63.15% | 38 Games
Hiển thị ít nhất trận.

Middle Khắc Chế Zilean

Middle Bị Zilean Khắc Chế