Zilean

  • Support

    Đánh Giá Vị Trí 64.64% 2492 Phân Tích
  • Middle

    Đánh Giá Vị Trí 27.88% 1075 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 53.2% 4 / 46 2
Play Rate 1.05% 38 / 46 0
Ban Rate 0.21% 39 / 46 4
Playerbase Average Games Played 30.43 37 / 46 0
Gold Earned 12320 41 / 46 1
Kills 5.26 46 / 46 1
Deaths 4.83 1 / 46 0
Assists 10.75 2 / 46 0
Damage Dealt 21206 42 / 46 1
Killing Spree 2.82 44 / 46 0
Minions Killed 183.85 15 / 46 3
Tổng Thể 32 / 46 1

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

  • Vật Lý
  • Phép
  • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 53.42% _____ 994 Trận
Tỷ Lệ Thắng 50% _____ 2 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 55.5% | 472 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 56.12% | 196 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 50.14% | 347 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 54.62% | 238 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép +0.87 xuyên kháng phép
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 50.3% | 163 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép +0.87 xuyên kháng phép
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 50.3% | 163 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 52.86% | 109 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 55.53% | 32 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 56.24% | 713 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 56.24% | 713 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 12
Cunning - 18
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 57.14% | 119 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 12
Cunning - 18
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 57.14% | 119 Games
Hiển thị ít nhất trận.

Middle Khắc Chế Zilean

Middle Bị Zilean Khắc Chế