Zilean

  • Support

    Đánh Giá Vị Trí 61.58% 2248 Phân Tích
  • Middle

    Đánh Giá Vị Trí 30.43% 1111 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 49.5% 21 / 44 11
Play Rate 0.94% 39 / 44 1
Ban Rate 0.26% 36 / 44 1
Playerbase Average Games Played 49.94 18 / 44 0
Gold Earned 11563 43 / 44 2
Kills 4.68 44 / 44 0
Deaths 4.7 2 / 44 1
Assists 10.36 1 / 44 0
Damage Dealt 19601 42 / 44 2
Killing Spree 2.52 44 / 44 1
Minions Killed 174.25 26 / 44 6
Tổng Thể 40 / 44 7

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

  • Vật Lý
  • Phép
  • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 49.51% _____ 1032 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 50.41% | 603 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 55.55% | 81 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 49.2% | 313 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 56% | 225 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép +0.87 xuyên kháng phép
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 46.85% | 175 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép +0.87 xuyên kháng phép
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 46.85% | 175 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 51.77% | 80 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 51.77% | 80 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 48.03% | 714 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 53.54% | 282 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 12
Cunning - 18
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 46.15% | 52 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 12
Cunning - 18
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 53.84% | 26 Games
Hiển thị ít nhất trận.

Middle Khắc Chế Zilean

Middle Bị Zilean Khắc Chế